Дніпропетровська обл, м.Кам'янське Аношкіна 81-а
тел +38(096) 939-40-82
www.ukragroteh.com
Паспорт ПНО
Ідентифікація для потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) Паспорт потенційно небезпечного об’єкта декларація безпеки об’єктів з підвищеним рівнем небезпеки контакти Украгротех Украгротех
Розробка паспорта потенційно небезпечного об'єкта

Розробка паспорта потенційно небезпечного об'єкта


Паспорт Розробка паспорта потенційно небезпечного об'єкта (ПНО) – це документ, який заповнюється згідно встановленої форми і містить дані про потенційно небезпечний об'єкт.

Розробляється на підставі даних ідентифікації ПНО. Реєструється в НДІ мікрографії (м. Харків), для внесення в реєстр ПНО та отримання «Свідоцтва про державну реєстрацію потенційно-небезпечного об'єкта». Переглядається кожні 5 років.Оформлення паспорта ПНО регламентується наступними законами та нормативно-правовими актами:

Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» №2245-III від 18.01.2001року;
Наказ МНС № 98 від 23.02.2006 «Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів»;
Наказ МНС № 338 від 18.12.2000 «Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів»


Розробка ідентифікації для об'єктів з підвищеним рівнем небезпеки (ОПН)


Кількість небезпечних речовин, що зберігається на об'єкті порівнюється з нормативами порогових мас з урахуванням відстані до житлових масивів та промислових об'єктів. В результаті розрахунків об’єкт відносять до відповідного класу небезпеки (І чи ІІ).

Ідентифікація для потенційно небезпечних об'єктів (ПНО)


Дана ідентифікація передбачає аналіз структури об'єктів господарської діяльності і характер їх функціонування для встановлення факту наявності або відсутності джерел небезпеки, які при певних обставинах можуть ініціювати виникнення НС, а також визначення рівнів можливих НС (об'єктовий, місцевий, регіональний). За результатами ідентифікації оформляється повідомлення, видане місцевим органом Державного нагляду у сфері цивільного захисту (ДСНС)

Указані вище обставини вимагають розробки ефективних методів аналізу й оцінки ризику виникнення надзвичайних ситуацій на небезпечних промислових об'єктах, прогнозування й оцінки тяжкості їхніх наслідків з метою підвищення безпеки промислових виробництв.
.

Потенційно небезпечний об'єкт функціонує в наступних режимах