Дніпропетровська обл, м.Кам'янське Аношкіна 81-а
тел +38(096) 939-40-82
www.ukragroteh.com
Паспорт ПНО
Ідентифікація для потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) Паспорт потенційно небезпечного об’єкта декларація безпеки об’єктів з підвищеним рівнем небезпеки контакти Украгротех Украгротех
Обстеження, оцінка технічного стану і паспортизація будівель і споруд, будівельних конструкцій

Розробка проектно- кошторисної документації


Ця документація є складовою робочого проекту з капітального ремонту, що складається для об’єктів житла, соціальної сфери і комунального призначення з таких розділів:
  • загальна пояснювальна записка;
  • архітектурно-будівельні рішення;
  • технологічні рішення (за необхідності);
  • рішення з інженерного обладнання;
  • проект організації капітального ремонту;
  • кошторисна документація.


Обстеження, оцінка технічного стану і паспортизація будівель і споруд, будівельних конструкцій.


Визначення параметрів і необхідних характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спец. устаткування і апаратури на об’єктах і в лабораторіях (з видачею експертного висновку).
Усі будівлі, незалежно від їх призначення, форми власності, віку, капітальності, технічних особливостей підлягають періодичним обстеженням з метою оцінки їх технічного стану та паспортизації, а також прийняття обґрунтованих заходів до забезпечення надійності та безпеки при подальшій експлуатації (консервації).
Натурне обстеження включає в себе всі обмірні роботи по будівлі, виявлення дефектів, фотофіксація, з використанням приладів та інструментів для визначення міцності бетону механічними методами неруйнівного характеру та вимірювання лінійних розмірив зон порушень, висотних показників елементів конструкцій і т.д.
Підсумки роботи з обстеження та аналізу його результатів оформлюються у вигляді технічного звіту.