Дніпропетровська обл, м.Кам'янське Аношкіна 81-а
тел +38(096) 939-40-82
www.ukragroteh.com
Паспорт ПНО
Ідентифікація для потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) Паспорт потенційно небезпечного об’єкта декларація безпеки об’єктів з підвищеним рівнем небезпеки контакти Украгротех Украгротех
Документація на інвентарізацію відходів

Розробка документів щодо поводження з відходамиІнвентаризація відходів з підготовкою Звіту з інвентаризації відходів (включає: виявлення відходів, що утворюються на підприємстві, ідентифікацію відходів згідно Державного класифікатору 005-96 та Постанови КМУ № 1120, розрахунок показника загального утворення відходів, аналіз складу і властивостей відходів, розрахунок нормативно-допустимих обсягів утворення відходів, визначення оптимальних шляхів поводження з відходами). Саме показник загального утворення відходів визначає необхідність подання декларації.


Документація у сфері поводження з відходами:


Декларація про відходи


Призначається для суб’єктів господарювання діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув дорівнює від 50 до 1000 умовних одиниць.

Реєстрові карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів


Складаються за затвердженою формою №1. Реєстрової карти об’єктів утворення відходів (ОУВ) складаються з трьох частин: загальних відомостей, характеристики відходів та заходів щодо зменшення обсягів утворення відходів. Інформація для заповнення карти отримується в ході інвентаризації ОУВ згідно їх поточного стану, а також за матеріалами наявної документації (матеріали виробничої паспортизації відходів, дані спеціальних робіт, дані прибутково-видаткових документів тощо). Дані реєстрових карт затверджуються, після присвоєння їм реєстраційного номера, а потім вносяться до відповідного реєстру утворення, оброблення та утилізації відходів.


Паспорт місця видалення відходів


Складається, якщо на підприємстві є місця видалення (шламонакопичувачі,полігони, мулові поля тощо).

Технічний паспорт відходів


Включає збір, систематизацію та узагальнення відомостей про кожен вид відходів від їх технічних і фізико-хімічних властивостей до особливостей їх зберігання, перевезення, утилізації, що дозволяє вичерпно ідентифікувати відходи та знайти оптимальні шляхи поводження з ними. Від об’єктивності і точності даних, що входять до паспорту залежить розмір платежів суб’єкта господарювання, що продукує відходи.