Дніпропетровська обл, м.Кам'янське Аношкіна 81-а
тел +38(096) 939-40-82
www.ukragroteh.com
Паспорт ПНО
Ідентифікація для потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) Паспорт потенційно небезпечного об’єкта декларація безпеки об’єктів з підвищеним рівнем небезпеки контакти Украгротех Украгротех

Інформація
Украгротех- основна інформація

Розробка технічної, проектної документації з безпеки об'єктів

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАГРОТЕХ» працює, вдосконалюється в ритмі з розвитком сучасних методів визначення та ліквідації техногенних з 1999 року.
ТОВ «НПП «УКРАГРОТЕХ» з 1999 року спеціалізується на розробці науково-технічної і проектної документації у сфері техногенної безпеки: розробці і експертизі планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій, ідентифікації і декларуванні об'єктів підвищеної небезпеки, проектуванні і монтажі комплексу автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій, інженерно-технічних заходів цивільної оборони.

Розроблено та погоджено з відповідними органами багато робочих проектів, здійснено понад 1500 монтажних робіт з введенням систем безпеки в експлуатацію.

Маємо досвід роботи з іноземними компаніями, є авторами розробок у сфері покращення безпеки об'єктів господарскої діяльності.

На даний момент штат підприємства налічує 45 висококваліфікованих фахівців, у складі яких є кандидати та доктори технічних і хімічних наук.

Молоді фахівці, що працюють на підприємстві, паралельно готуються до захисту кандидатських дисертацій.

Наукові матеріали співробітників публікувалися у виданнях "Науковий вісник", "Математичне моделювання", та інші Фахівці беруть активну участь у конференціях, семінарах, пленарних засіданнях.

Проводимо наукові дослідження в сфері прогнозування НС, оцінки ризиків та наслідків аварій, а також перспективні розробки, над якими працюють кандидати і доктора хімічних і технічних наук.


Виконуємо таки види робіт :


Розробка паспорта потенційно небезпечного об'єкта Детальніше


Розробка Плану локалізації і ліквідації наслідків аварій (ПЛАС, ПЛНА) Детальніше


Розробка проектно- кошторисної документації Детальніше


Оцінка протипожежного стану об'єктів Детальніше


Оформлення проектної документації Детальніше


Розробка документів щодо поводження з відходами Детальніше


Документація у сфері поводження з відходами Детальніше


Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту Детальніше


Обстеження, оцінка технічного стану і паспортизація будівель і споруд, будівельних конструкцій Детальніше


Будівництво та введення в експлуатаціюУкрагротех- основна інформація
Украгротех- основна інформація
Украгротех- основна інформаціяВідпрацьовані алгоритми роботи, системний похід і високий професіоналізм фахівців, що представлено в посібнику «Управління техногенною безпекою об'єктів підвищеної небезпеки» дозволяють на найвищому рівні виконувати роботи з техногенної безпеки.      Украгротех є дипломантом міжнародних виставок у сфері пожежної та техногенної безпеки, лауреат премії і володар золотої медалі Всеукраїнської програми "Золоті руки України", лауреат і медаліст проекту «Екологія, довкілля та природокористування в Україні», володар почесної нагороди «Знак бездоганності», «висока конкурентоспроможність », лідер рейтингової програми« Національні досягнення - «Діловий імідж України», особлива наша гордість - сертифікат якості SIQS (Цюріх, Швейцарія, 2011р.), в 2013р. та в 2014р. підприємство отримало перемогу Всеукраїнського рейтингу професіоналізму служб безпеки та отримало золоті дипломи.

Украгротех- основна інформація Украгротех- основна інформація Украгротех- основна інформація
Украгротех- основна інформація Украгротех- основна інформація Украгротех- основна інформація
Інформація
Стоит ли экономить на техногенной безопасности?
За последнее десятилетие в нашей стране произошли коренные социально-политические и экономические изменения. Переход к рыночной модели экономического развития, глубокая реформа системы государственного управления, моральный и физический износ основных фондов на заводах и фабриках, интенсификация разработки нефтегазовых, угольных и других месторождений природных ресурсов требуют переосмысления роли и места системы предупреждения чрезвычайных ситуаций в обеспечении национальной безопасности. Возникла настоятельная необходимость в создании и реализации новой идеологии противодействия катастрофам на долгосрочную перспективу, формирование принципиально иной концепции гражданской обороны, приведение системы техногенной защиты Украины в соответствие с возросшими требованиями времени и мировым стандартам. В связи с этим, стратегическое направление относительно действий по предупреждению катастроф, а также обеспечению гарантий безопасной жизнедеятельности граждан Украины основано на распространении превентивных мер безопасности. Одной из причин, по которой количество аварийных ситуаций не только не уменьшается, а наоборот возрастает – это возложение задач по разработке предупреждающей документации в сфере техногенной безопасности на собственников предприятий, которые очень часто умалчивают номенклатуру опасных веществ и производств, связанных с ними для подведения существующих параметров к законодательно установленным нормам. Поскольку данная документация относится к разряду научно – технической, то и разрабатывать ее должны специализированные организации, имеющие большой опыт в прогнозировании аварийных ситуаций, а также способные объективно оценить действие техногенного объекта на население и окружающую среду. Так, некоторые разработчики определяют класс опасности при составлении акта ОПН – 1 согласно постановлению КМУ от 11.07.2002г. № 956, только исходя из нормативов пороговых масс. И в результате признают объекты, на которых хранится и используется в технологическом процессе огромная номенклатура опасных веществ, неопасными. Однако при разработке акта ОПН – 1 нужно брать во внимание не только массу опасных веществ, а и удаленность потенциально-опасного объекта от мест скопления людей и транспортных магистралей. Если не учитывать эти факторы, то не исключена вероятность преднамеренного, либо ошибочного занижения класса опасности потенциально-опасного объекта. Это приведет к уменьшению страховых взносов, уплачиваемых предприятием согласно закона Украины «О страховании». Но главная проблема заключается в том, что в результате предоставления некорректных данных для акта ОПН – 1 предприятие, расположенное в центре города, может быть не признано потенциально-опасным объектом. По этой причине на него не будет разработана декларация безопасности, целью которой является информирование населения о рисках аварий на объекте на основе анализа рисков и их количественной оценки. А неправильное и несвоевременное информирование персонала предприятия о возможной опасности объекта приведет к панике, несогласованным действиям ответственных руководителей и работников и человеческим жертвам в случае возникновения аварийной ситуации. Единственным способом сведения к минимуму последствий аварии для людей, материальных ценностей и окружающей среды является скоординированная работа руководства предприятия, добровольных и специализированных подразделений согласно Плана ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС). ПЛАС должен разрабатываться с высоким профессионализмом, согласно нормативным документам и современным методикам оценки. Важно помнить о том, что качественный ПЛАС разрабатывается научными сотрудниками специализированной организации для руководящего состава предприятия. Поэтому данный документ должен быть удобен в использовании и содержать максимум информации, доступной абсолютно всем специалистам предприятия. Главная ошибка собственников предприятий в том, что они разрабатывают один ПЛАС для всего предприятия, так как считают, что это дешевле. Но невозможно качественно выполнить ПЛАС, проанализировав все виды опасностей и сделав научно-обоснованные выводы в одном документе, который будет содержать 1000 страниц текста. И, вообще, смысл с такого емкого документа, которым тяжело будет пользоваться в случае возникновения аварийной ситуации, во время которой каждая минута может стать последней в чьей – то жизни. Поэтому более удобным в чтении и анализе будет отдельно разработанный ПЛАС на каждый вид производства и на отдельный вид опасности. Скоординированно и в кратчайшие сроки организовать эвакуацию персонала из зоны поражения и подъезд спецтехники помогают наглядные пособия, представленные в оперативной части ПЛАС. Очень важно, чтоб на предприятии имелся ПЛАС с качественно выполненной графикой. Большинство фирм – разработчиков экономят на специалистах, которые выполняют графику и графику зачастую выполняет сам разработчик ПЛАСа, в результате чего могут быть искажены масштабы, не указаны места расположения штабов, либо штабы располагаются в потенциально – опасной зоне, не указаны расположения средств индивидуальной защиты персонала и средств пожаротушения. Все эти ошибки, как правило, обнаруживаются во время аварийной ситуации и приводят к панике, увеличению человеческих жертв и разрушению основных фондов. Так стоит ли экономить на техногенной безопасности и разрабатывать самим документы, в которых одна ошибка может исчисляться сотнями человеческих жизней и миллионными убытками? Или все-таки довериться специализированным научным организациям – профессионалам.