Дніпропетровська обл, м.Кам'янське Аношкіна 81-а
тел +38(096) 939-40-82
www.ukragroteh.com
Паспорт ПНО
Ідентифікація для потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) Паспорт потенційно небезпечного об’єкта декларація безпеки об’єктів з підвищеним рівнем небезпеки контакти Украгротех Украгротех
Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів (Ідентифікація ПНО) та об’єктів підвищеної небезпеки (Ідентифікація ОПН)

Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки


Ідентифікація для потенційно небезпечних об’єктів передбачає аналіз структури об'єктів господарської діяльності і характер їх функціонування для встановлення факту наявності або відсутності джерел небезпеки, які при певних обставинах можуть ініціювати виникнення Н DeklaracіjaС, а також визначення рівнів можливих НС (об'єктовий, місцевий, регіональний). За результатами ідентифікації оформляється повідомлення, видане місцевим органом Державного нагляду у сфері цивільного захисту (ДСНС).


Розробка паспорта потенційно небезпечного об’єкта.


Розробляється на підставі даних ідентифікації ПНО. Реєструється в НДІ мікрографії (м. Харків), для внесення в реєстр ПНО та отримання «Свідоцтва про державну реєстрацію потенційно-небезпечного об’єкта». Переглядається кожні 5 років.


Розробка Плану локалізації і ліквідації наслідків аварій (ПЛАС, ПЛНА) для об’єктів з підвищеним рівнем небезпеки


Розробляється тільки для ОПН з метою встановлення небезпечних зон при виникненні НС, шляхів евакуації персоналу та координування дій персоналу при ліквідації аварії. Переглядається кожні 5 років.


Оцінка протипожежного стану об’єктів


Оцінка протипожежного стану об'єктів повинна визначити відповідність приміщень, будівель, споруд та їх територій, технологічних процесів виробництв протипожежним вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, а також достатність та відповідність організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових витрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

Експертна оцінка протипожежного стану об'єктів є основним документом для отримання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, визначення страхового платежу при страхуванні майна від пожеж.


Сучасний фахівець в області безпеки технологічних процесів і виробництв повинен володіти разом із традиційними знаннями також знаннями і навичками використання останніх досягнень в області створення інформаційних систем для управління безпекою, методів, моделей і комплексів програмних засобів для рішення задач забезпечення промислової та екологічної безпеки різних виробництв.

Для удосконалювання нормативно-методичної бази декларування необхідна система заходів, зв'язаних із впровадженням у нормативну документацію методології аналізу ризику, розробкою відповідних методик, посібників і довідкових матеріалів, а також з розробкою інформаційного комплексу, що включає автоматизовані системи, бази даних по аварійності, надійності устаткування, інспекційної діяльності і т.п