Дніпропетровська обл, м.Кам'янське Аношкіна 81-а
тел +38(096) 939-40-82
www.ukragroteh.com
Паспорт ПНО
Ідентифікація для потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) Паспорт потенційно небезпечного об’єкта декларація безпеки об’єктів з підвищеним рівнем небезпеки контакти Украгротех Украгротех

Документи
Ліцензії

Ліцензії

Ліцензії

Ліцензії

Ліцензії

Ліцензії
Документи

Перелік технічної документації

Перелік технічної документації

Перелік технічної документації
Перелік технічної документації з техногенної безпеки, згідно діючої законодавчої бази:

Найменування документа та посилання на нормативний документ

1. Ідентифікація потенційно-небезпечного об’єкта - Наказ Міністерства України з питань
   НС від 23.02.2006 р. № 98 «Про затвердження Методики
   ідентифікації потенйійно небезпечних об’єктів»

2. Паспорт потенційно-небезпечного об’єкту - Наказ Міністерства України з питань НС
    від 18.12.2000 р. № 338 «Про затвердження Положення про
    паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів»;
    - наказ Міністерства України з питань НС від 16.08.2005 р. № 140
    «Про внесення змін до наказу Міністерства України з питань НС
    від 18.12.2000 р. № 338» ст.17

3. Ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки - Закон України від 18.01.2001 р.
    № 2245 «Про об’єкти підвищеної небезпеки», ст.9;
    - Постанова КМУ від 11.07.2002р № 956
    «Про ідентифікацію і декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки»,
    зі змінами, внесеннеми згідно Постанови КМУ № 990 від 21.09.2011р.

4. Паспорт безпеки об’єкта - Наказ МНС України № 39 від 05.02.99 р. «Про затвердження
    Тимчасової інструкції з перевірки і оцінки стану техно-генної безпеки
    потенційно небезпечних об'єктів господарювання»

5. Розробка та узгодження «Плану локалізації та ліквідації аваріїних ситуацій і аварій (ПЛАС)»
    - Закон України від 18.01.2001 р. № 2245 «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
    (ст. 11; 13);
    - Наказ Міністерства України з питань НС № 39 від 5.02.99 р. (п.12.1.3.);
    - ЗУ «Про захист населення і територій від НС техногенного та природного характеру»
    № 1809-ІІІ від 08.06.00 р. (ст. 25)

6. Незалежна експертиза аналітичної частини ПЛАС- НПАОП 0.00-4.22-99
    «Положення щодо розробки ПЛАС» п.5.9;
    - Наказ Державного комітету України з промислової безпеки,
    охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 року N 224
    « Про внесення змін до положення щодо розробки ПЛАС»;
    - «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації
    аварійних ситуацій і аварій на об'єктах зберігання й перероблення
    зерна та зернопродуктів» (наказ Міністерства з питань НС та у справах захисту
     населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, міністерства аграрної
    політики України від 21.12.2009, № 894/912, зареєстроване в Міністерстві
    юстиції України 23 квітня 2010р за № 303/17598)

7. Декларування об’єкта підвищеної небезпеки - Закон України від 18.01.2001 р. № 2245 «Про об’єкти підвищеної небезпеки», ст.9;
- Постанова КМУ від 11.07.2002р № 956 «Про ідентифікацію і декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки», зі змінами, внесеннеми згідно Постанови КМУ № 990 від 21.09.2011р.

8. Незалежна експертиза декларації безпеки ОПН - Закон України № 2245-III від 18.01.2001р. „Про об'єкти підвищеної небезпеки” (стаття 10. Декларація безпеки - „Порядок декларування безпеки об’єктів підвищеної небез-пеки”, затверджений Постановою Кабінету Міністрів Украї-ни від 11.07.2002р. №956, зі змінами, внесеннеми згідно Постанови КМУ № 990 від 21.09.2011р.

9. Розробка технічного завдання (ТЗ) та робочого проекту (РП) на розробку «Комплекса автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей в разі їх виникнення»
(КАСВО) - п. 4.4.1 Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджених наказом Міністерства України з пистань НС від 15.08.2007 № 557 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 03.09.2007 за № 1006/14273;
- Наказ Міністерства України з питань НС від 15.05.2006 № 288, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.07.2006 за № 785/12659, зі змінами, внесеннеми згідно Наказу МНС України № 793 від 03.08.2011р.;
- розділ-2 ст. 8 ЗУ «Про захист населення і територій від НС техногенного та природного характеру» № 1809-ІІІ від 08.06.00 р.;
- ст..ст. 20,22,23 Постанова КМУ № 192 від 15.02.99 р.;
- розділ-2 п.2.3 Наказ Міністерства України з питань НС № 39 від 5.02.99 р.
- Наказ Міністерства України з питань НС від 22.07.2009р. №37 «Про застосування окремих пунктів Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення».

10. Розробка розділу інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) в складі проектної та містобудівної документації ДСТУ Б.А.2.2-7:2010-04-21 «Склад та зміст розділу інженернотехнічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації»; ДБН В.1.2-4-2006 «Система надійності та безпеки в будівництві» ІТЗ; ДБН Б.1.1-5: 2007 (мирний час в генеральних планах населенних пунктів);
- ДБН Б.1.1-5: 2007 ч. І (в містобудівній документації в особливий період); ч. ІІ (в містобудівній документації в мирний час);
- Наказ Президента України «Про концепцію захисту населення та територій в разі загрози та виникнення НС» № 284/99 від 26.03.99 р.;
- Постанова Кабінету Міністрів України № 489 від 20.05.09р.
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльнос-ті», який прийнято в 2011р. зі змінами в 2012р.;
- ДБН А. 2.2-3-2012 «Склад, зміст проектної документації на будівництво», який введено в дію з 01.07.2012р.

11. «Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)» - Державні будівельні норми України «Проектування. ДБН А.2.2–1-2003. «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків та споруд», затверджених наказом Держбуду України від 15.12.2003 р. №214

12. Обстеження будівель та споруд - «Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель та споруд, затвердженим Держбудом та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.1997р. № 32/288 (зі змінами та доповненнями)»

13. Технологічний регламент - СОУ-Н МПП 03.100.50-088:2008 «Положення про технологічні регламенти для виробництва продукції на підприємствах (в організаціях) хімічної промисловості», що затверджено Наказом Мінпромполітики України від 18.06.2008 № 394.

14. Документація з питань цивільного захисту:

14.1 Розробка номенклатури забезпечення працюючого персоналу засобами радіаційного та хімічного захисту - постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002р. №1200 “Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту”, п.п.9, 10, 11.

14.2 Розробка річних норм накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту - постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002р. №1200 “Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту”, п.п.9, 10, 11.

14.3 Визначення місць зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту та узгодження їх з територіальним органом МНС - постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002р. №1200“Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту”, п.6.

14.4 Розробка плану видачі засобів радіаційного та хімічного захисту для об’єкту - постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002р. №1200 “Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту”, п.13.

14.5 Розробка наказу (інструкції) про порядок оповіщення органів влади, аварійних служб, працюючого персоналу та населення про надзвичайні ситуації - наказ МНС України від 05.02.99р. №39 «Про затвердження тимчасової інструкції з перевірки і оцінки стану техногенної безпеки потенційно-небезпечних об’єктів господарювання», п.2.1.9.

14.6 Розробка та затвердження плану реагування на загрозу виникнення конкретної надзвичайної ситуації - постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998р. №1198 “Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру”, ст.ст.26, 27.

14.7 Розробка наказу по підприємству (або інструкцію) по об’єкту про безпеку при виробництві, використанні або зберіганні радіоактивних, сильнодіючих отруйних та вибухопожежонебезпезпечних речовин - наказ МНС №39 від 05.02.1999р. «Про затвердження тим-часової інструкції з перевірки і оцінки стану техногенної безпеки потенційно-небезпечних об’єктів господарювання», п.2.1.5.

14.8 Розробка плану підготовки об'єктових спеціалізованих формувань - наказ МНС №39 від 05.02.1999р. «Про затвердження тимчасової інструкції з перевірки і оцінки стану техногенної безпеки потенційно-небезпечних об’єктів господарювання», п.2.1.11.

14.9 Розробка плану приведення до готовності об'єктових спеціалізованих формувань - наказ МНС №39 від 05.02.1999р. «Про затвердження тимчасової інструкції з перевірки і оцінки стану техногенної безпеки потенційно-небезпечних об’єктів господарювання», п.2.1.12.

14.10 Розробка плану Цивільного захисту підприємства (окремо план Цивільного захисту на мирний час відкритого користування, план Цивільного захисту на особливий період закритого користування) - Закон України “Про Цивільну оборону України” від 24.03.1999р. , Закон України “Про правові засади цивільного захисту” від 24.06.2004р.

14.11 Розробка та узгодження плану розвитку й удосконалення цивільної оборони підприємства - постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2004р. №299 “Про затвердження Положення про Цивільну оборону України”, розділ 2, ст.4.

14.12 Розробка та узгодження плану цивільної оборони підприємства (дій органів управління та сил у разі надзвичайної ситуації) - постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2004р. №299 “Про затвердження Положення про Цивільну оборону України”, розділ 2, ст. 4.

14.13 Розробка та узгодження плану першочергових (невідкладних) запобіжних заходів і робіт на об’єктах і територіях з ризиком виникнення надзвичайних ситуацій - наказ МНС від 02.04.2004р. №155 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи головних управлінь (управлінь) МНС України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на об’єктах і територіях з ризиком їх виникнення”, розділ ІV.

14.14 Розробка графіку проведення навчально-тренувальних занять та узгодження його з місцевими органами управління з питань охорони праці та з питань надзвичайних ситуацій - наказ МНС від 23.04.2001р. №97 “Про затвердження порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, п.3.3.

14.15 Розробка та погодження номенклатури та обсягів матеріального резерву - постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2001р. №308 “Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідки”, ст. 4, 6.

14.16 Розробка та затвердження річного графіка накопичення матеріального резерву
- постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2001р. №308 “Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідки”, ст. 14.

14.17 Розробка наказу про створення евакуаційної комісії підприємства
- постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001р. №1432 “Про затвердження Положення про порядок евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, ст.13.

14.18 Розробка розрахунків потреби у транспортних засобах для вивезення працівників і членів їх сімей до безпечних районів
- постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001р. №1432 “Про затвердження Положення про порядок евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, ст.26.

14.19 Складання списку працюючого персоналу підприємства, який підлягає евакуації у разі виникнення надзвичайної ситуації - постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001р. №1432 “Про затвердження Положення про порядок евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, ст.39.

14.20 Розробка плану евакуації працюючого персоналу підприємства та затвердження його керівником відповідного органу виконавчої влади - постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001р. №1432 “Про затвердження Положення про порядок евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, ст. 36.Розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО)


Розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО) – це містобудівний документ, що визначає головні параметри комплексу ІТЗ щодо забезпечення захисту та життєдіяльності населення від НС техногенного та природного характеру:

 у складі містобудівної документації:

- схема планування території адміністративно-територіальної одиниці;

- генеральний план населеного пункту;

- детальний план території на підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», який прийнято в 2011р. зі змінами в 2012р. та ДБН Б.1.1-5: 2007 ч. І та ч. ІІ «Склад, зміст, порядок, розроблення, погодження та затвердження ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі містобудівної документації в особливий період (ч. І) в мирний час (ч. ІІ)»;

 у складі проектної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення об’єктів виробничого і невиробничого призначення:

- ТЕО, ТЕР – рішення щодо реалізації ІТЗ ЦЗ (ЦО) + ідентифікація і декларація об’єкта;

- затверджу вальна частина робочого проекту і у складі робочої документації;

- розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО) відповідно до ДБН А. 2.2-3-2012 «Склад, зміст проектної документації на будівництво», який введено в дію з 01.07.2012р. та ДСТУ Б А.2.2-712010 «Склад і зміст розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі проектної документації об’єктів».

Таким чином, розробка цього розділу підтверджена законодавчими та нормативними документами. Перелік об’єктів, на які розробляється цей розділ ДСТУ Б А.2.2-7-2010-04-21 (Додаток А) порядок його узгодження та зміст наведено в цьому ж ДСТУ.

Робота оформляється окремим томом (розділом) у складі документації.

В чому ж її особливість і важливість?

1. в розділі зконцентровно аналіз всіх розділів документації (а їх близько 10) та відомості щодо:

- можливих джерел надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру як на об’єкті або в населеному пункті, так і на поряд розташованих об’єктах та населених пунктах, що можуть впливати на об’єкт проектування в належності від його категорії та категорії міста з цивільної оборони;

- а також заходів організаційного, технологічного, техногенного, будівельного характеру (основи фундаментів, основні несучі конструкції, великі площі покрівель) по:

 недопущенню аварійних ситуацій і протидій тероризму та захисту об’єкта;

 необхідним протидіям та технічних рішень щодо унеможливлення виникнення аварійних ситуацій у випадку їх загрози або виникнення;

 організаційним, технічним заходам, спрямованим на захист населення та працюючого персоналу, їх евакуація (при необхідності), оповіщення, забезпеченню функціонуванню об’єкта або населеного пункту.

Наша фірма має 12 річний досвід по розробці науково-технічної документації в сфері техногенної безпеки, в тому числі 5 років ІТЗ ЦЗ (ЦО). Це: стадіон до ЄВРО 2012 у м. Львові, житлові будинки підвищеної поверховості у м. Києві і в м. Дніпропетровську, автостоянки і торговельні центри над діючим метрополітеном у м. Києві, житловий будинок в м. Дніпропетровськ над метрополітеном, що проектується у зоні зсуву, на перетині міських магістралей, по яким перевозять ХНР, та в зоні впливу залізниці і підприємства, де зберігаються ХНР, в умовах ущільненої забудови.

Наші спеціалісти роблять відповідні розрахунки щодо:

• зон впливу небезпечних факторів;

• підсилення, основних несучих конструкцій в даних умовах з урахуванням всіх факторів впливу;

• моніторинг впливу об’єкта на прилеглу територію;

• попереднє обстеження об’єктів впливу негативного характеру.

Склад робіт по ІТЗ ЦЗ (ЦО) залежить від категорії населеного пункту та небезпечності об’єкту, комунікацій, що знаходяться навкруги масштабів можливої катастрофи, аварії, стихійного лиха, місцевих природних явищ і інших факторів, які наші спеціалісти враховують, аналізують, розраховують і забезпечують інформованість місцевих органів влади та МНС.

Наша фірма має:

- відповідні дозволи та ліцензії на виконання даного виду робіт, в тому числі і на об’єкти, документація на які має обстеження користування;

- програмно-технічне забезпечення для виконання цих робіт.

Наголошую на необхідність розробки і реалізації даного розділу по наступним причинам:

- інформованість населення, працюючих, місцеві органи влади, відповідні підрозділи МНС;

- в розділі чітко визначені причини НС, фактори дії при НС технічне забезпечення та зменшення технологічних ризиків виробництва недопущення жертв
населення, його порятунок та евакуація, матеріальне забезпечення.

Таким чином, ми зберігаємо здоров’я населення, розмір збитків навколишньому середовищу та матеріальні витрати на ліквідацію НС зводяться до мінімуму.
Краще попередити і витрати мінімум коштів на передбачувані заходи, зберігати життя людей, аніж потім підраховувати збитки та утрати.